ph.201.346.0010     

<< Schedule for Sat Jun 24, 2017 - Fri Jun 30, 2017 >>


Date:


Sat Jun 24, 2017
Class
Instructor
8:00 am - 9:15 am Morning Flow
10:00 am - 11:15 am All levels

Sun Jun 25, 2017
Class
Instructor
9:00 am - 9:45 am Restorative yoga Sign Up
10:00 am - 11:15 am All levels Sign Up
5:00 pm - 6:15 pm All levels Sign Up

Mon Jun 26, 2017
Class
Instructor
6:00 am - 7:00 am Morning Flow Sign Up
10:00 am - 11:15 am Open Level Sign Up
6:00 pm - 7:15 pm All levels Sign Up
7:15 pm - 8:15 pm Yoga Basics Sign Up
8:30 pm - 9:45 pm Open Level Sign Up

Tue Jun 27, 2017
Class
Instructor
10:00 am - 11:15 am All levels Sign Up
7:15 pm - 8:15 pm Meditation & Flow Sign Up
8:30 pm - 9:45 pm All levels Sign Up

Wed Jun 28, 2017
Class
Instructor
6:00 am - 7:00 am Restorative yoga Sign Up
6:00 pm - 7:15 pm All Levels Sign Up
7:15 pm - 8:15 pm Open Level Sign Up
8:30 pm - 9:45 pm All Levels Sign Up

Thu Jun 29, 2017
Class
Instructor
10:00 am - 11:15 am Bamboomoves Yoga Lv. 1-2 Sign Up
7:15 pm - 8:15 pm Yoga Basics Sign Up
8:30 pm - 9:45 pm All Levels Sign Up

Fri Jun 30, 2017
Class
Instructor
6:00 am - 7:00 am Morning Flow Sign Up
10:00 am - 11:15 am Open Level Sign Up
8:00 pm - 9:15 pm Open Yoga Sign Up

Palisades Park Schedule